Dobrý deň,

vítame Vás  pri rezervácii chatky Úhor

Ďakujeme že ste sa rozhodli stráviť pobyt na rybačke na našom jazere.

Za samozrejmé sa pokladá slušné správanie návštevníkov, ich ohľaduplnosť voči domácim, iným hosťom, k prírode, zariadeniam areálu, dodržovanie a udržovanie hygienických štandard kultúrnych ľudí a k cudziemu majetku v areáli pristupovať s rešpektom a plnou vážnosťou. Žiaľ nie vždy je to tak, takže Vás informujeme že areál je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom.

Každý rybár, ktorý bude loviť, musí dodržovať rybársku etiku. Sme rybník chyť a PUSŤ -> to pusť znamená vrátiť každú rybu bez ohľadu na veľkosť a druh do vody nezranenú, neudretú a vkladať ju do vodu len pomocou vážnej  sieťky, ktorá je súčasťou korýtka pri každej chatke. Fotenie povolené len nad korýtkom v podrepe. Nikdy neprenášať rybu v rukách, háčik vyberať rybe šetrne a len v korýtku.  

Čistenie odkúpenej ryby je v areály rybníka z hygienických dôvodov ZAKÁZANÉ čistiť. 

Kto z akéhokoľvek dôvodu bezohľadnosťou alebo neodbornosťou poškodení rybu je povinný zaplatiť pokutu 25 Eur/kg.

Ďalšie spoplatnené nedovolené činnosti:
kŕmenie psov  50 Eur,  kŕmenie zvierat v ohrade (daniele, husi)  50,00 Eur,  prejazd po tráve a pobreží mimo ciest 20,00 Eur,  vykonávanie potreby mimo WC 10,00 Eur,

hudba a hlasné a iné nevhodné správanie možné ukončenie pobytu

Prevádzkovateľ podľa vlastného zváženia porušenia prevádzkového poriadku môže previnilú osobu z areálu vykázať a nenesie zodpovednosť za akúkoľvek ujmu na zdraví a majetku návštevníka.

Ďalšie odporúčané informácie ku chatke klikni tu

Cenník ku chatke klikni tu:  cenník

Prosím na uvedené upozorniť všetkých účastníkov aj návštevy

Ak s uvedeným súhlasíte, prosím pristúpte k rezervácii