Rybník Moby-Dick, s.r.o.

Částa 312, 946 03 Kolárovo

Ičo: 53 338 804

Dič: 2121342146

Účet: IBAN SK62 1100 0000 0029 4709 2285

Info:     +421 907 873 804,   + 421 951 480 518

Správca:            +421 915 608 441